Agile2016

Atlanta, GA

Ron & Chet's Stalwarts Session

Ron Jeffries, Chet Hendrickson

Inman, Tue 3:45pm - 5:00pm